Viktig informasjon om Koronaviruset

Ansatte


Nicolai Stausland

Vikarlege

Vikar for Linn Kristoffersen Jensen t.o.m. september 2020.

Kjell Gunnar Skodvin

Kommuneoverlege

Spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin. Petroleumslege. Pasientdager: Torsdager og fredager. Permisjon til 24. januar 2020.

 

 

Marianne Barlindhaug Franing

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin. Pasientdager: Mandag, tirsdag, torsdag, fredag. Konstituert kommuneoverlege til 24. januar 2020. 

 

Øyvin Kristiansen

Fastlege

Spesialist i allmenn- og arbeidsmedisin. Petroleumslege. Pasientdager: Onsdag, fredag. Slutter februar 2020.

Bernard Osei-Fofie

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin. 

Kristin Øygard Skodvin

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin.

Pasientdager: Mandag, tirsdag, torsdag.

Elisabeth Øines

Fastlege

 Spesialist i allmennmedisin.

 

 

Linn Kristoffersen Jensen

Fastlege

Permisjon for videreutdanning t.o.m. september 2020. Hennes vikariat er utlyst.

 

Therese Chruickshank

LIS1-lege

LIS1-lege til 29. februar 2020.

Engebretsen Emilie

LI1-lege

LIS1-lege til 29. februar 2020.