Aktuelt


Vi vil gjerne kontakte deg på e-post!

2. september 2017 kl. 15:11

Saltdal helsesenter ønsker at alle pasienter skal kunne kommunisere med oss på e-post:  Det kan f. eks. være beskjed om prøvesvar, røntgensvar, enkle reseptendringer osv. Du kan også stille enkle spørsmål via den kommunikasjonsløsningen vi har valgt. 

Du må da ha opprettet en «brukerkonto» for elektronisk kommunikasjon hos oss: Gjør dette via https://www.besoklegen.no/Login.aspx?ClinicId=saltdalhelsesenter

Etter å ha tastet inn ditt personnummer, vil du ble bedt om sikker innlogging via BankID eller ved å få tilsendt et engangspassord på SMS. Og så er vi igang!

Allergisk nese- og øyekatarr - bare unntaksvis behandling med kortisoninjeksjon

6. juni 2017 kl. 11:05

Mange pasienter bestiller fornyelse av resept på Kenacort-T 40 mg til injeksjon i muskulatur for å motvirke plager pga. allergi mot gresspollen.

Vi følger retningslinjer som er utarbeidet for behandling av denne tilstanden (Allergi Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines: 2010 Revision). Ifølge disse retningslinjene skal man velge Kenacort-T og tilsvarende kortisonlegemidler for injeksjon bare dersom andre legemidler er forsøkt og har vist seg å gi utilfredsstillende symtomkontroll.

De aller fleste som har allergisk nesetetthet/allergisk rhinokonjunktivitt, blir godt hjulpet av å ta legemidler i form av kortisonholdig nesespray. Denne behandlingsformen har disse virkningene:

- demper betennelsestilstanden i neseslimhinnen, virker i løpet av 30 minutter

- mange pasienter har god effekt på plagene og de fleste pasientene har full effekt etter noen dager

- etter 2 til 4 ukers behandling har man full effekt

- kortisonholdig nesespray synes også å føre til lindring av øyesymptomer

Kortisonholdig nesesepray regnes også å gi mindre bivirkninger enn dersom man tar kortison til injeksjon i muskulatur.

Til de fleste pasienter som bestiller fornyelse av Kenacort-T, vil legen derfor skrive resept på kortisonholdig nesesepray, som regel i kombinasjon med allergiforebyggende medisin i tablettform. 

Egenandelstak - frikort

5. januar 2017 kl. 09:57

Det fines to frikortordninger i Norge, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen.

Frikort egenandelstak 1 – egenandelstak for 2019: 2.369 kroner

I frikort egenandelstak 1 inngår egenandeler fra lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept.

Dette frikortet får du automatisk i posten innen tre uker når du har betalt over ?2? 205 kroner i egenandeler i 2017.

Frikort egenandelstak 2 – egenandelstak for 2019: 2.085 kroner

I frikort egenandelstak 2 inngår egenandeler for:

 • undersøkelse og behandling hos fysioterapeut med driftstilskudd eller fastlønnet fysioterapeut i kommunen
 • enkelte former for tannbehandling
 • opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak
 • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet

Mer informasjon på finnes på helsenorge.no/frikort

Samtykke - e-resept og kjernejournal

21. desember 2016 kl. 09:02

 • E-resept: Legene ved Saltdal helsesenter bruker e-resept (elektronisk resept). Vi forutsetter at du gir samtykke til at legen gjør oppslag i Reseptformidleren (den sentrale databasen med reseptopplysninger), slik at legen din kan  se resepter som du evt. har fått fra andre leger. Du kan trekke tilbake dette samtykket. Spørsmål og svar om e-resept: https://helsenorge.no/e-resept-og-mine-resepter/sp%c3%b8rsm%c3%a5l-og-svar-om-e-resept
 • Kjernejournal: Alle innbyggere har Kjernejournal, med de aller viktigste helseopplysningene dine. Noen pasienter har "kritisk alvorlige lidelser "som er viktig å kjenne til når pasienten får behandling. Slike opplysninger må registreres manuelt. Fastlegen din kan registrere slike opplysninger i kjernejournalen. Ved Saltdal helsesenter forutsetter vi at du gir ditt samtykke til at slik kritisk informasjon kan registreres i din kjernejournal. Du kan reservere deg mot at det opprettes kjernejournal for deg, eller på andre måter kontrollere opplysningene i din kjernejournal - se Sikkerhet og personvern i kjernejournal https://helsenorge.no/kjernejournal/sikkerhet-og-personvern-i-kjernejournal

Helseattest førerett (førerkortundersøkelse)

11. oktober 2016 kl. 10:19

Nye regler for helseattest for førerkort gir fastlegen flere oppgaver og økt ansvar. Derfor vil fastlegen trenge mer tid til hver enkelt førerkortattest – som nå heter Helseattest førerett.

- Time for legeundersøkelse for helseattest førerett bestilles alltid på forhånd – fortrinnsvis gjennom appen Helserespons eller på internett – www.saltdalhelsesenter.no

- Time for helseattest må alltid bestilles særskilt. Legen har ikke anledning til å fylle ut Helseattest førerett samtidig med legekonsultasjon for andre forhold, det være seg undersøkelse for medisinske problemstillinger, blodtrykkskontroll eller hva det måtte være

- Ta med til legetimen

o   Gyldig legitimasjon

o   Søknad om førerkort/kompetansebevis – med ferdig utfylt Egenerklæring om helse.  Skjemaet kan skaffes fra Statens vegvesen, fra Saltdal helsesenter eller det kan skrives ut fra http://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/Teoriprove/_attachment/61124?_ts=13c424ee808&fast_title=fylle+ut+et+s%C3%B8knadsskjema

- Normalt kan Helseattest førerett utstedes straks legeundersøkelsen er ferdig. Men enkelte ganger må legen først innhente supplerende/ekstra opplysninger før legen kan utstede attesten

- Honorar for utstedelse av Helseattest førerrett er kr. 800

- Mer om regelverket: https://helsedirektoratet.no/forerkort

Mammografiscreening - oppdager brystkreft før det er for seint!

9. september 2015 kl. 13:02

Mammografiscreening tlbys alle kvinner i alderen 50-69 år, og er vist å redusere risikoen for å dø av brystkreft. Men 2-3 av 10 som innkalles, møter ikke opp! Dette gjelder spesielt de yngste kvinnene i alderen 50-51 år. Allerede 1. halvår 2016 blir kvinner fra Saltdal i alderen 50-51 år innkalt til mammografiscreening - grip sjansen!

Legevaktnummer for hele Norge: 116 117

27. august 2015 kl. 16:08

Nå kan du ringe 116117 når du trenger legevakt - uansett hvor i Norge du ringer fra.

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

• Saltdal helsesenter i åpningstiden. Telefon 75 68 21 30  - se tekstboks til høyre om telefontider. I Saltdal helsesenters åpningstid kan du også ringe 75 69 20 00 ("øyeblikkelig hjelp-linje") hvis det haster å få legevurdering.

Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente

113 når det er akutt og står om liv

Ring først! Legevakten er åpen for telefonhenvendelser hele døgnet. Det er i de fleste tilfeller best at du ringer på forhånd for å få en vurdering av situasjonen og tilbud om relevant hjelp.

Legevakten skal bare benyttes til å dekke øyeblikkelig hjelp som ikke kan håndteres av egen fastlege.

Oppholder du deg i en annen kommune en Saltdal, men vil settes i forbindelse med legevakt i Saltdal? Da kan du ringe  75 69 20 00.

 

What to do when you need medical assistance

20. juli 2015 kl. 11:08

 • Doctor’s emergency ward: Opening hours workdays 8:00 a.m. – 3:30 p.m.
 • If you need emergency medical assistance between 3:30 p.m. and 8:00 a.m. or in the weekends – call emergency ward central tel. 116 117. Health-care personnel puts you in touch with a doctor, if necessary
 • Medical emergencies: If it is a matter of life or death, call 113.

Forlengelse av sykmelding og fornyelse av resept på vanedannende legemidler

20. januar 2015 kl. 11:01

Du trenger legetime hvis du skal

 • forlenge sykmelding
 • fornye resept på vanedannende legemidler (sovemedisin, ulike beroligende legemidler, sterke smertestillende)

Bestill derfor legekonsultasjon slik det er beskrevet under avsnittet Timebestilling og reseptfornyelse. Skriv tydelig at det gjelder sykmelding eller slik reseptfornyelse.

Undervisning og veiledning

30. september 2014 kl. 09:59

Saltdal helsesenter har mange oppgaver innenfor veiledning av helsepersonell under utdanning.

 • To turnusleger gjennomfører til enhver tid sin distriktsturnus. Turnuslegene arbeider under veiledning av fastlege
 • Legestudenter fra Universitetet i Tromsø har utplassering og uketjeneste Helseforebyggende arbeid blant barn og unge

Elektronisk meldingsoverføring til pleie- og omsorgstjenesten

30. september 2014 kl. 09:59

Legetjenesten ved Saltdal helsesenter kan utveksle elektroniske meldinger med med pleie- og omsorgstjenesten i Saltdal.

Det innebærer at f. eks. melding fra lege til hjemmesykepleien om endringer i medisiner nå kan sendes elektronisk istedenfor telefonisk eller på papir. Den elektroniske meldingsoverføringen gjennomføres på en sikker og godkjent måte.

Elektronisk meldingsoverføring kan gjennomføres for alle pasienter som ikke motsetter seg det. Hvis man motsetter seg det, vil tjenestene bruke tradisjonelle måter for å overføre informasjonen.

Prisliste og betaling

30. september 2014 kl. 09:45

Under "Dokumenter" finner du Takster og egenandeler hos fastlegen 2019 - 2020.  

Takster for attester, erklæringer m.v. går fram av egen prisliste. Denne finner du også under "Dokumenter"

Av sikkerhetsmessige grunner ber vi alle om å betale med kort i vår elektroniske betalingsterminal. Det er sjølsagt fortsatt mulig å betale med kontanter. 

Betaling pr. giro

Fakturaer som ikke betales med kort eller kontant, overføres tilMelin Collectors som sender ut giro (girogebyr på f.t. kr. 67 legges til) 

Varsel om inkasso (purring)

Hvis du ikke betaler tilsendt giro, vil Melin Collectors sende varsel om inkasso med 14 dagers betalingsfrist i henhold til Inkassolovens § 9. 

Varselet belastes med purregebyr mot oppdragsgivers debitor.  Uløste saker oversendes til inkasso hos Melin Collectors . 

Inkasso

Melin Collectors  iverksetter de utenrettslige skritt som er nødvendig for å oppnå løsning.

1. Melin Collectors  sender ut inkassovarsel med 14 dager betalingsfrist i hht Inkassolovens § 9.

2. Melin Collectors  sender betalingsoppfordring i hht inkassolovens § 10

3. Basert på vurdering iverksetter Melin Collectors  relevante tiltak for å fremme betaling.

4. Ved delbetaling og avdragsordninger skal utlegg, salær og omkostninger påført saken dekkes først.